ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ ПОСЛУГ

ІЗ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (ОНЛАЙН)

ФОП Кравцов С.О., іменований далі «АнтиШкола», іменований далі «Виконавець», з одного боку, та будь-яка фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання послуг за цим Договором, іменована далі «Замовник», в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали цей Публічний договір про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1 Предметом договору є надання Виконавцем освітніх послуг Замовнику, спрямованих на підвищення рівня володіння англійською мовою в інтерактивному режимі онлайн на платформі https://my.questeng.online/ за допомогою відеозв'язку Zoom або Skype.

Форми навчання – Групові дорослі, Групові дитячі, Індивідуальні

2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір є Публічним Договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем від Замовника повної або часткової оплати замовлених Послуг, без підписання письмового примірника Сторонами.

2.2. Одночасно з підписом Заяви-приєднання до публічної оферти, Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

2.3. При обробці запиту на надання послуг Сторони обов'язково мають погодити наступне:

прізвище, ім'я, по батькові Замовника/особи в інтересах якої діє замовник;

строки програми навчання;

кількість придбаних занять;

сума оплати.

2.4. Після прийняття запиту від Замовника, Виконавець надає йому рахунок на оплату замовлених послуг з вивчення англійської мови. Замовник дає згоду дотримуватися умов даного Договору та згоду отримувати послуги на встановлених умовах з моменту оплати замовлених послуг.

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ

2.1 В якості послуг по освіті за цим договором є проведення занять розмовної англiйської мови для підвищення рівня володіння іноземною мовою по спеціальній програмі, яка була розроблена Виконавцем і яка є об'єктом інтелектуальної власності Виконавця, яка включає в себе методику викладання та методичні матеріали. Заняття проходять в інтерактивній онлайн платформі https://my.questeng.online/ за допомогою відеозв'язку Zoom або Skype

2.2 Термін і кількість проведення занять залежить типу придбаного пакета

2.3. Виконавець організує передачу послуг через викладачів, склад яких обирається Виконавцем.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість послуг за умовами цього Договору визначається на сайті https://questeng.online/, які мають бути внесеними до початку першого заняття.

Вартість послуг встановлюється в національній валюті України. Усі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України.

3.2.Послуги оплачуються перераховуються на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.3. У разі не згоди Замовником продовжувати Групові заняття, їм може бути використаний МАНІБЕК і сплачені кошти повертаються у наступних строках і розмірах:

Для Групових дорослих та Групових дитячих груп:

- 100% внесеної оплати, якщо від дати початку курса навчання минуло не більше 7 календарних днів, за вирахуванням 300 (триста) грн. за адміністративну обробку замовлення.

Кошти мають бути повернені протягом 3 календарних днів з дня отримання АнтиШколою заяви замовника про дострокове розірвання цього договору у вказаних розмірах.

У разі, коли Замовник побажав зупинити навчання після 7 календарних днів з першого дня початку навчання (першого заняття), повернення сплачених коштів за замовлені послуги не передбачено умовами договору і оплачені кошти на вимогу Замовника не повертаються.

У разі пропуску Студентом занять із будь-яких причин сплачені кошти не повертаються.

Сплачені кошти за будь-які послуги, що були оплачені за умовами акціі, поверненню не підлягають.

Повернення коштів за групове навчання після першого тижня можливе тільки при умові, якщо Замовник не відвідував груповий пробний урок. У всіх інших випадках — Виконавець пропонує замінити групу для навчання.

3.4.
В разі замовлення індивідуальних занять Замовник приймає рішення про оплату індивідуальних курсів після проведення безкоштовного пробного заняття. В разі прийняття позитивного рішення і подальшої оплати індивідуальних курсів, послуга Манибек не може бути використана.

3.5. Надання оплачених Замовником послуг здійснюється тільки в межах поточного семестру та не може бути перенесено на наступні семестри.


4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1 Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові (вказаному Замовником Студенту)відповідно до умов цього Договору.


5.ТЕРМІНДІЇ ДОГОВОРУ

5.1.Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до останнього заняття за розкладом.ФОП Кравцов С.О.

Категорія платника податку – платник єдиного податку 2 група без ПДВ.