УСЛОВИЯ ВНУТРЕННЕЙ РАССРОЧКИ НА ОБУЧЕНИЕ В АНТИШКОЛЕ АНГЛИЙСКОГО ONLINE
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ

ІЗ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ОНЛАЙН)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей договір оферти є офіційною пропозицією ТМ «АНТИШКОЛА» / «ANTISCHOOL», далі за текстом «Виконавець», укласти Договір на надання послуг із вивчення іноземної мови онлайн у мережі інтернет за адресом https://questeng.online/.

1.2. Замовлення послуг з вивчення іноземної мови відбувається шляхом направлення Замовником Виконавцеві відповідного запиту за допомогою засобів телефонного, електронного зв'язку, що розміщені на офіційному сайті Виконавця чи безпосередньо звернувшись до одного з офісів Виконавця.

1.3. Прийняття (акцепт) пропозиції (оферти) укласти Договір означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх цих умов з урахуванням відомостей, зазначених ним при спілкуванні з менеджером Виконавця, без будь-яких винятків і/або обмежень. Акцепт оферти прирівнюється до укладення договору в простій письмовій формі. Окрім того, прийняття пропозиції Замовником укласти договір означає, що Замовнику зрозумілі всі умови надання послуги та умови оферти, Замовник скористався правом отримати у Виконавця будь-які роз'яснення щодо умов надання послуг оферти, а також підтверджує те, що умови надання послуг і запропоновані можливості відповідають волі, потребі і вимогам Замовника. Акцепт оферти означає, що Оферта не містить явно обтяжливих для Замовника умов, Замовник, виходячи зі своїх інтересів, не прийняв би при наявності у нього можливості брати участь у визначенні умов Оферти, а Послуги, зазначені в цій Оферті, не є нав'язаними Замовнику.

1.4. Днем укладення даного Договору є повна або часткова оплата Послуг.

1.5. Для укладення цього Договору, Замовник повинен мати повну дієздатність і бути особою, яка досягла 18 річного віку. Допускається укладення договору законним представником в інтересах неповнолітньої особи (батьком або опікуном). У разі укладення договору від імені організації, представник організації повинен мати необхідний обсяг повноважень.2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. Виконавець у порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується надати Замовнику або визначеній Замовником особі, комплекс освітніх послуг, пов'язаних з вивченням іноземної мови, у тому числі з поглибленою підготовкою у межах розроблених сертифікованими фахівцями навчальних програм (у тексті цих умов – «Послуги»), а Замовник зобов'язується сплатити такі Послуги.

2.2. Послуги надаються шляхом проведення занять за участю Замовника. Така участь забезпечується шляхом присутності Замовника на занятті за розкладом, що попередньо узгоджені з Виконавцем. Виконавець може здійснювати інформування Замовника засобами телефонного зв'язку або електронної пошти або через месенджер про формування та зміну розкладу.

2.3. Обсяг Послуг, визначається Замовником шляхом вибору одного пакету Послуг з переліку пакетів, які представлені на сайті Виконавця. Для вибору пакету Послуг, Замовник направляє Виконавцеві відповідний запит за допомогою телефонного, електронного зв'язку, месенджера та інших канали , що розміщені на офіційному сайті Виконавця, чи безпосередньо звернувшись до менеджеру Виконавця.

2.4. Інші умови і строки надання Послуг (перелік уроків у складі обраного Замовником пакету Послуг, дати та час їх початку, група, до якої було включено Замовника) визначаються Виконавцем у Розкладі, що попередньо узгоджується з Замовником.3. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Для укладання договору Замовник реєструється на сайті https://questeng.online/ та залишає свою Заяву з номером телефона та ім'ям.

3.2. Замовнику пропонується безкоштовний пробний урок на платформі онлайн. Вся інформація (логін та пароль платформи) з посиланням на зум методиста пробного заняття приходить у зручний месенджер. Методист чекає на студента у призначений час за цим посиланням - студент повинен по ньому підключитисядля спілкування.

3.3. Цей Договір є Публічним Договором та вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем від Замовника повної або часткової оплати замовлених Послуг, без підписання письмового примірника Сторонами.

3.4. При обробці запиту на надання послуг Сторони обов'язково мають погодити наступне:

- прізвище, ім'я, по батькові Замовника/особи в інтересах якої діє замовник;

- види навчання: індивідуальне, парне та групове з національним педагогом або нейтив-спікером

- строки програми навчання;

- кількість придбаних занять;

- порядок оплати (повна/часткова, через сайт/безготівкова);4.ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ

4.1 В якості послуг по освіті за цим договором є проведення занять для підвищення рівня володінняіноземною мовою по спеціальній програмі, яка була розроблена Виконавцем і яка є об'єктом інтелектуальної власності Виконавця, яка включає в себе методику викладання та методичні матеріали. Заняття проходятьв інтерактивній онлайн платформі https://my.questeng.online/ за допомогою відеозв'язку Zoom або Skype

4.2 Термін і кількість проведення занять залежить типу придбаного пакета

4.3. Виконавець організує передачу послуг через викладачів, склад яких обирається Виконавцем.

4.4. Тривалість індивідуальних занять складає 50хвилин, групових дорослих 90хвилин, групових дитячих 80хвилин.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість послуг за умовами цього Договору визначається на сайті https://questeng.online/, які мають бути внесеними до початку першого заняття.

5.2.Послуги оплачуються на розрахунковий рахунок Виконавця або безпосередньо через заповнення форми на сайті. Банк платника може стягувати додаткові комісії при оплаті карткою через сайт Виконавця, розмір яких залежить від політики банку Платника, на яку сам Виконавець не може впливати і не має до цього жодного відношення.6. НАДАННЯ РОЗРОЧКИ ОПЛАТИ.

6.1 Виконавець має можливість надати Замовнику послугу розстрочки. Є два варіанти розстрочки: внутрішня розстрочка від АнтиШколи та зовнішня розстрочка через банк.

6.2. Розстрочка оплати за внутрішньою системою (внутрішня розстрочка від АнтиШколи) можлива на один зпакетів для проведення індивідуальних уроків 48, 96, 144, 192, 240, а також для групового навчання, парного навчання та навчання з нейтів-спікерами. Однак слід врахувати, що при наданні розстрочки, бонусні уроки не нараховуються.Порядок надання розстрочки при покупці індивідуального навчання:Пакет 48 уроків:

Перший платіж – до початку навчання – 50%

Другий платіж - не пізніше, ніж до кінця першого місяця (пройдено не більше 15 уроків) - 50% (за першою з подій)Пакет 96 уроків:

Перший платіж - до початку навчання - 50%

Другий платіж - не пізніше, ніж до кінця першого місяця (пройдено не більше 15 уроків) - 50% (за першою з подій)Пакет 144 урока:

Перший платіж - до початку навчання - 50%

Другий платіж - не пізніше, ніж до кінця першого місяця (пройдено не більше 15 уроків) - 50% (за першою з подій)Пакет 192 урока:

Перший платіж - до початку навчання - 50%

Другий платіж - не пізніше, ніж до кінця першого місяця (пройдено не більше 15 уроків) - 50% (за першою з подій)Пакет 240 урока:

Перший платіж - до початку навчання - 50%

Другий платіж - не пізніше, ніж до кінця першого місяця (пройдено не більше 15 уроків) - 50% (за першою з подій)Якщо студент не вносить з якоїсь причини другий або будь-який подальший платіж, то йому закривається доступ до платформи та зупиняється проведення занять доти, доки він не сплатить. Якщо оплата не вноситься протягом 1 місяця з дня заборгованості відповідно до обумовлених умов - внесені раніше кошти не перераховуються і не підлягають поверненню.Порядок надання розстрочки при купівлі групового навчання:

у груповому навчанні при розстроченні вноситься до початку навчання 60%, і в подальшому - 40% вартості, що залишилися - за тиждень до старту другого семестру (по закінченні 21-го заняття).6.3. Розстрочка оплати за зовнішньою системою (зовнішня розстрочка через банк) можлива на один з пакетів для проведення індивідуальних уроків 48, 96, 144, 192, 240, а також для парного навчання та навчання з нейтів-спікерами. Однак слід врахувати, що при наданні розстрочки бонусні уроки не нараховуються.Порядок надання розстрочки при покупці індивідуального навчання:

Пакет 48 уроків:

Перший платіж – до початку навчання – 25%

Другий платіж – після першого місяця навчання 25%

Третій платіж – після другого місяця навчання 25%

Четвертий платіж – після третього місяця навчання 25%Пакет 96 уроків:

Перший платіж – до початку навчання – 25%

Другий платіж – після першого місяця навчання 25%

Третій платіж – після другого місяця навчання 25%

Четвертий платіж – після третього місяця навчання 25%Пакет 144 урока:

Перший платіж – до початку навчання – 25%

Другий платіж – після першого місяця навчання 25%

Третій платіж – після другого місяця навчання 25%

Четвертий платіж – після третього місяця навчання 25%Пакет 192 урока:

Перший платіж – до початку навчання – 25%

Другий платіж – після першого місяця навчання 25%

Третій платіж – після другого місяця навчання 25%

Четвертий платіж – після третього місяця навчання 25%Пакет 240 урока:

Перший платіж – до початку навчання – 25%

Другий платіж – після першого місяця навчання 25%

Третій платіж – після другого місяця навчання 25%

Четвертий платіж – після третього місяця навчання 25%7. МАНІБЕК.

7.1. При купівлі групового навчання Замовник має можливість манібеку, тобто повернення сплачених коштів за навчання за вирахуванням адміністративного збору 300грн. за умови, якщо Замовник заявить про це не пізніше, як відразу після проходження першого тижня навчання, тобто. до початку другого тижня навчання.

7.2. При купівлі індивідуальних чи парних занять, послуга манібеку не надається і сплачені кошти за навчання поверненню не підлягають.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові (вказаному Замовником Студенту)відповідно до умов цього Договору.9.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1.Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення, згідно п.3.3 цього договору та діє до останнього заняття за розкладом.10.РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Представництво ТМ «АНТИШКОЛА» / «ANTISCHOOL» в Україні - ТОВ «АнтиШкола Спейс Дір»

Юридична адреса: м.Київ, пр.П.Григоренка,38А ЄДРПОУ 43211137

Категорія платника податку – платник єдиного податку 3 група без ПДВ.Представництво ТМ «АНТИШКОЛА» / «ANTISCHOOL» в країнах СНД та Європі – ANTISCHOOL LIMITED,Юридична адреса: Company Number 13423723Correspondence address: 63-66 HATTON GARDEN LONDON ENGLAND EC1N 8LE

Россия - внутренняя рассрочка на пакеты 48, 96, 144
Для всех студентов, которые готовы приобрести пакет 48, 96 и 144 урока, мы можем предоставлять внутреннюю рассрочку. Как это выглядит:

Пакет 48 уроков: 45280 рублей
1) Первый платёж - до начала обучения 50% - 22640 рублей
2) Второй платёж - до конца первого месяца (пройдено не более 15 уроков) 25% - 11320 рублей
3) Третий платёж - до конца второго месяца (пройдено не более 25 уроков) 25% - 11320 рублей

Пакет 96 уроков: 87320 рублей
1) Первый платёж - до начала обучения 25% - 21830 рублей
2) Второй платёж - до конца первого месяца (пройдено не более 15 уроков) 25% - 21830 рублей
3) Третий платёж - до конца второго месяца (пройдено не более 25 уроков) 25% - 21830 рублей
4) Четвертый платеж - до конца третьего месяца (пройдено не более 40 уроков) 25% - 21830 рублей

Пакет 144 уроков: 127 750 рублей
1) Первый платёж - до начала обучения 25% - 31940 рублей
2) Второй платёж - до конца первого месяца (пройдено не более 15 уроков) 25% - 31940 рублей
3) Третий платёж - до конца второго месяца (пройдено не более 25 уроков) 25% - 31940 рублей
4) Четвертый платеж - до конца третьего месяца (пройдено не более 40 уроков) 25% - 31930 рублей

ВАЖНО! При предоставлении рассрочки - бонусные уроки не начисляются

Если студент не вносит по какой-то причине второй или любой последующий платёж, то ему закрывается доступ к платформе и приостанавливается проведение занятий до тех пор, пока он не внесет оплату.

Если оплата не вносится в течение 1 месяца с момента дня задолженности в соответствии с оговоренными условиями - внесенные ранее средства не пересчитываются и не подлежат возврату.
______

Рассрочкой может воспользоваться и студент, который уже имеет скидку по программе лояльности. Тогда расчет производится таким образом: из первоначальной стоимости рассчитывается сумма с учетом скидки и по вышеописанной схеме производится просчет рассрочки.