ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ АНТИШКОЛОЮ (ОНЛАЙН)1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Цей договір оферти є офіційною пропозицією ТМ «АНТИШКОЛА» / «ANTISCHOOL», далі за текстом «Виконавець», укласти Договір на надання освітніх послуг онлайн у мережі інтернет за адресою https://antischool.online/.1.2 Замовлення освітніх послуг відбувається шляхом направлення Замовником Виконавцеві відповідного запиту за допомогою засобів телефонного, електронного зв'язку, що розміщені на офіційному сайті Виконавця.1.3 Прийняття (акцепт) пропозиції (оферти) укласти Договір означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх цих умов з урахуванням відомостей, зазначених ним при спілкуванні з менеджером Виконавця, без будь-яких винятків і/або обмежень. Акцепт оферти прирівнюється до укладення договору в простій письмовій формі. Окрім того, прийняття пропозиції Замовником укласти договір означає, що Замовнику зрозумілі всі умови надання послуги та умови оферти, Замовник скористався правом отримати у Виконавця будь-які роз'яснення щодо умов надання послуг оферти, а також підтверджує те, що умови надання послуг і запропоновані можливості відповідають волі, потребі і вимогам Замовника. Акцепт оферти означає, що Оферта не містить явно обтяжливих для Замовника умов, а Послуги, зазначені в цій Оферті, не є нав'язаними Замовнику.1.4 Днем укладення та акцептування даного Договору є повна або часткова оплата Послуг.1.5 Для укладення цього Договору Замовник повинен мати повну дієздатність і бути особою, яка досягла 18-річного віку. Допускається укладення договору законним представником в інтересах неповнолітньої особи (батьком або опікуном). У разі укладення договору від імені організації, представник організації повинен мати необхідний обсяг повноважень.2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ2.1 Виконавець у порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується надати Замовнику або визначеній Замовником особі комплекс освітніх послуг, у тому числі з поглибленою підготовкою, у межах розроблених фахівцями навчальних програм (у тексті цих умов – «Послуги»), а Замовник зобов'язується сплатити такі Послуги.2.2 Послуги надаються шляхом проведення занять за участю Замовника. Така участь забезпечується шляхом присутності Замовника на занятті за розкладом, що попередньо узгоджені з Виконавцем. Виконавець може здійснювати інформування Замовника засобами телефонного зв'язку або електронної пошти або через месенджер про формування та зміну розкладу.2.3 Обсяг Послуг визначається Замовником шляхом вибору одного пакету Послуг з переліку пакетів, які представлені на сайті Виконавця. Для вибору пакету Послуг Замовник направляє Виконавцеві відповідний запит за допомогою телефонного, електронного зв'язку, месенджера та інших каналів, що розміщені на офіційному сайті Виконавця чи безпосередньо звернувшись до менеджеру Виконавця.2.4 Інші умови і строки надання Послуг (перелік уроків у складі обраного Замовником пакету Послуг, дати та час їх початку, група, до якої було включено Замовника) визначаються Виконавцем у Розкладі, що попередньо узгоджується з Замовником.3. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ3.1 Для укладання договору Замовник реєструється на сайті https://antischool.online/ та залишає свою Заяву з номером телефона та ім'ям.3.2 Замовнику пропонується безкоштовний пробний урок на платформі онлайн. Вся інформація (логін та пароль платформи) з посиланням на зум методиста пробного заняття приходить у зручний месенджер. Методист чекає на студента у призначений час за цим посиланням - студент повинен по ньому підключитися для спілкування.3.3 Цей Договір є Публічним Договором та вважається укладеним(акцептованим) без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем від Замовника повної або часткової оплати замовлених Послуг, без підписання письмового примірника Сторонами.3.4 При обробці запиту на надання послуг Сторони обов'язково мають погодити наступне:


- прізвище, ім'я, по батькові Замовника/особи, в інтересах якої діє замовник;


- види навчання: індивідуальне, парне та групове з національним педагогом або нейтив-спікером


- строки програми навчання;


- кількість придбаних занять;


- порядок оплати (повна/часткова, через сайт/безготівкова);4.ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ4.1 В якості послуг по освіті за цим договором є проведення занять по спеціальній програмі, яка була розроблена Виконавцем і яка є об'єктом інтелектуальної власності Виконавця, яка включає в себе методику викладання та методичні матеріали. Заняття проходять в інтерактивній онлайн платформі https://my.antischool.online/ або https://www.tynker.com за допомогою відеозв'язку Zoom або Skype.4.2 Термін і кількість проведення занять залежить від типу придбаного пакета.4.3 Виконавець організує передачу послуг через викладачів, склад яких обирається Виконавцем.4.4 Тривалість індивідуальних занять складає 50 хвилин або 30 хвилин, групових дорослих 90 хвилин, групових дитячих 80 хвилин.5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ5.1 Вартість послуг за умовами цього Договору визначається на сайті https://antischool.online/, які мають бути внесеними до початку першого заняття.5.2 Послуги оплачуються на розрахунковий рахунок Виконавця або безпосередньо через заповнення форми на сайті. Банк платника може стягувати додаткові комісії при оплаті карткою через сайт Виконавця, розмір яких залежить від політики банку Платника, на яку сам Виконавець не може впливати і не має до цього жодного відношення.6. НАДАННЯ РОЗСТРОЧКИ ОПЛАТИ6.1 Розстрочка оплати може бути надана Виконавцем для тих Замовників, які обирають один з пакетів для проведення індивідуальних/парних уроків 32,48, 64, 96,128, 144 або 240 уроків, а також для групового навчання. Однак слід врахувати, що при наданні розстрочки бонусні уроки не нараховуються (крім випадків купівлі занять без відвідування безкоштовного пробного уроку)6.2 Порядок надання розстрочки при покупці індивідуального/парного навчання (внутрішня розстрочка від компанії):
Пакет 24 уроки, пакет 32 уроки, пакет 48 уроків, пакет 64 уроки, пакет 96 уроків, пакет 128 уроків, пакет 144 уроків, пакет 196 уроків, пакет 240 уроків (перший можливий варіант розстрочки):Перший платіж – до початку навчання – 50%Другий платіж для пакетів 32 та 64 уроки - не пізніше, ніж до кінця першого місяця (пройдено не більше 10 уроків) - 50% (за першою з подій)Другий платіж для всіх інших пакетів - не пізніше, ніж до кінця першого місяця (пройдено не більше 15 уроків) - 50% (за першою з подій)

Пакет 32 уроки, пакет 48 уроків, пакет 64 уроки, пакет 96 уроків, пакет 144 уроків, пакет 196 уроків, пакет 240 уроків (другий можливий варіант розстрочки):Перший платіж – до початку навчання – 50%Другий платіж для пакетів 32 та 64 уроки - не пізніше, ніж до кінця першого місяця (пройдено не більше 10 уроків) - 25% (за першою з подій)Другий платіж для всіх інших пакетів - не пізніше, ніж до кінця першого місяця (пройдено не більше 15 уроків) - 25% (за першою з подій)Третій платіж - не пізніше, ніж до кінця другого місяця (пройдено не більше 25 уроків) - 25% (за першою з подій)

Пакет 32 уроки (третій можливий варіант розстрочки):


Перший платіж – до початку навчання – 25%Другий платіж - не пізніше, ніж через 3 тижні (пройдено не більше 8 уроків) - 25% (за першою з подій)Третій платіж - не пізніше, ніж через 6 тижнів (пройдено не більше 16 уроків) - 25% (за першою з подій)Четвертий платіж - не пізніше, ніж до кінця 9 тижня (пройдено не більше 24 уроків) - 25% (за першою з подій)Пакет 48 уроків (третій можливий варіант розстрочки):Перший платіж – до початку навчання – 25%Другий платіж - не пізніше, ніж до кінця першого місяця (пройдено не більше 8 уроків) - 25% (за першою з подій)Третій платіж - не пізніше, ніж до кінця другого місяця (пройдено не більше 16 уроків) - 25% (за першою з подій)Четвертий платіж - не пізніше, ніж до кінця третього місяця (пройдено не більше 24 уроків) - 25% (за першою з подій)Пакет 64 уроків (третій можливий варіант розстрочки):Перший платіж – до початку навчання – 25%Другий платіж - не пізніше, ніж до кінця першого місяця (пройдено не більше 10 уроків) - 25% (за першою з подій)Третій платіж - не пізніше, ніж до кінця другого місяця (пройдено не більше 18 уроків) - 25% (за першою з подій)Четвертий платіж - не пізніше, ніж до кінця третього місяця (пройдено не більше 26 уроків) - 25% (за першою з подій)Пакет 96 уроків:Перший платіж - до початку навчання - 25%Другий платіж - не пізніше, ніж до кінця першого місяця (пройдено не більше 15 уроків) - 25% (за першою з подій)Третій платіж – не пізніше, ніж до кінця другого місяця (пройдено не більше 25 уроків) – 25% (за першою з подій)Четвертий платіж - не пізніше, ніж до кінця третього місяця (пройдено не більше 40 уроків) - 25% (за першою з подій)Пакет 128 уроків:Перший платіж - до початку навчання - 25%Другий платіж - не пізніше, ніж до кінця першого місяця (пройдено не більше 25 уроків) -25% (за першою з подій)Третій платіж - не пізніше, ніж до кінця другого місяця (пройдено не більше 50 уроків) - 25% (за першою з подій)Четвертий платіж - не пізніше, ніж до кінця третього місяця (пройдено не більше 75 уроків) - 25% (за першою з подій)

Пакет 144 уроки:Перший платіж - до початку навчання - 25%Другий платіж - не пізніше, ніж до кінця першого місяця (пройдено не більше 15 уроків) - 25% (за першою з подій)Третій платіж - не пізніше, ніж до кінця другого місяця (пройдено не більше 25 уроків) - 25% (за першою з подій)Четвертий платіж - не пізніше, ніж до кінця третього місяця (пройдено не більше 40 уроків) - 25% (за першою з подій)

Пакет 240 уроків:Перший платіж - до початку навчання - 25%Другий платіж - не пізніше, ніж до кінця першого місяця (пройдено не більше 30 уроків) - 25% (за першою з подій)Третій платіж - не пізніше, ніж до кінця другого місяця (пройдено не більше 60 уроків) - 25% (за першою з подій)Четвертий платіж - не пізніше, ніж до кінця третього місяця (пройдено не більше 90 уроків) - 25% (за першою з подій)6.3 Порядок надання розстрочки при покупці індивідуального/парного навчання (зовнішня банківська розстрочка):


Пакет 32 уроки, пакет 48 уроків, пакет 64 уроки, пакет 96 уроків,пакет 144 уроків, пакет 196 уроків, пакет 240 уроків
Перший платіж - до початку навчання - 25%Другий платіж - через місяць - 25%Третій платіж – через два місяці – 25%Четвертий платіж – через три місяці – 25%При даному виді розстрочки на баланс студент отримує всі уроки одразу.
Якщо студент не вносить з якоїсь причини другий або будь-який подальший платіж, то йому закривається доступ до платформи та зупиняється проведення занять, доки не буде сплачено залишок суми борга. Якщо оплата не вноситься протягом 1 місяця з дня заборгованості відповідно до умов договору - внесені раніше кошти не перераховуються і не підлягають поверненню, відповідно попередні платежі та пакет занять - анульовується
6.4 Порядок надання розстрочки при купівлі групового навчання:


у груповому навчанні при розстермінуванні вноситься до початку навчання 50%, і в подальшому - 50% вартості, що залишилася - по закінченню 1го місяця навчання.7. МАНІБЕК7.1 При купівлі групового навчання Замовник має можливість манібеку, тобто повернення сплачених коштів за навчання за вирахуванням адміністративного збору 300грн. за умови, якщо Замовник заявить про це не пізніше, як відразу після проходження першого тижня навчання, тобто до початку другого тижня навчання.7.2 При купівлі індивідуальних/парних занять послуга манібеку не надається і сплачені кошти за навчання поверненню не підлягають окрім випадків, коли замовник придбав курс без проходження пробного уроку. Якщо замовник придбав курс без пробного уроку, є можливість зробити манібек в повному обсязі після першого уроку в день уроку або на наступний після першого уроку, але до початку другого7.3 При купівлі індивідуальних/парних/групових занять за умови розтермінування по зовнішній розстрочці послуга манібеку не надається ні при яких умовах8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН8.1 Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові (вказанному Замовником Студенту)відповідно до умов цього Договору.9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ


9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо таке повне або часткове невиконання зобов'язань викликане, виникненням і дією обставин форс-мажору і їх наслідків.


9.2. Обставинами форс-мажору (обставинами непереборної сили) є наступні обставини, які можуть утворитися в результаті непередбачених і виняткових за характером подій: повінь, пожежа, землетрус або інші стихійні біди, страйки, оголошена або фактична війна і інші подібні події, і безпосередньо вплинути на виконання Сторонами умов цього Договору.


9.3. Сторона, яка зіткнулася з якими-небудь обставинами форс-мажору, внаслідок чого утворилася неможливість виконання нею зобов'язань, прийнятих на себе за цим Договором, зобов'язана вжити заходи по максимальному зменшенню негативної дії цих обставин для інших Сторін цього Договору.


9.4 В разі виникнення форс-мажорних обставин, внаслідок чого утворилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, Виконавець, зобов'язується надати альтернативну форму надання послуг (відеокурс, групове навчання) у той формі, яка можлива у Виконавця та якщо це дозволяють форс мажорні обставини. Виконавець має повідомити Замовнику про настання форс-мажорних обставин та альтернативну форму надання послуг у формі e-mail листа на адресу, яка була вказана Замовником при реєстрації на платформі. Замовник має право на протязі 5 календарних днів, після отримання e-mail листа написати усі свої побажання, що до альтернативної форми отримання послуги (час заняття, рівень занять інше).Дані форс-мажорні обставини не розповсюджуються на поточну ситуацію в країні, якщо пакети були придбані після 24.02.2022 року10.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ10.1 Термін дії пакетів індивідуального навчання


Пакет 6ти уроків діє 60 днів з моменту активації пакету, тобто з моменту першого заняттяПакет 8ми уроків діє 60 днів з моменту активації пакету, тобто з моменту першого заняттяПакет 12-ти уроків діє 90 днів з моменту активації пакету, тобто з моменту першого заняттяПакет 16-ти уроків діє 120 днів з моменту активації пакету, тобто з моменту першого заняттяПакет 24ти уроків діє 180 днів з моменту активації пакету, тобто з моменту першого заняттяПакет 32х уроків діє 240 днів з моменту активації пакету, тобто з моменту першого заняттяПакет 48ми уроків діє 240 днів з моменту активації пакету, тобто з моменту першого заняттяПакет 64х уроків діє 360 днів з моменту активації пакету, тобто з моменту першого заняттяПакет 96ти уроків діє 360 днів з моменту активації пакету, тобто з моменту першого заняття


Пакет 128 уроків діє 360 днів з моменту активації пакету, тобто з моменту першого заняття


Пакет 144ти уроків діє 360 днів з моменту активації пакету, тобто з моменту першого заняттяПакет 240ти уроків діє 360 днів з моменту активації пакету, тобто з моменту першого заняттяПісля визначеного терміну уроки списуються з балансу, незалежно від того, чи були використані студентом або ні.


10.2 Термін дії пакетів групового навчання.


Як тільки група, яка була обрана студентом, почала навчання, оплата за групу вважається активованою, незалежно від того, чи відвідував студент заняття чи ні.
11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯПредставництво ТМ «АНТИШКОЛА» / «ANTISCHOOL» в країнах СНД та Європі – ANTISCHOOL LIMITED,Юридична адреса: Company Number 13423723Correspondence address: 63-66 HATTON GARDEN LONDON ENGLAND EC1N 8LEДанний сайт керується компанією Antischool Limited, що здійснює діяльність відповідно до законодавства Союзного Королівства Великобританії та Північної Ірландії.