База сертифікатів АнтиШколи

Юрій Пономаренко

Юрій Пономаренко
Дата прохождения курса : 03.06.2021
Формат обучения: Офлайн групповое обучение с преподавателем
Уровень, который завершил - В1
Викладач/ка : Алекс Скороход 
Загальний коментар :
Граматика : Рекомендовано звернути особливу увагу на використання граматики. Зокремо, часті помилки зустрічаються у таких конструкціях: дієслово to be після займеника (I, he, she...), в третій особі однини в Present Simple закінчення s у дієслова.
Словник: Під час курсу студент покращив свій словниковий запас. Рекомендуємо також збагачувати вокабуляр, який стосується переписок та офіційних зустрічей.
Говоріння: По закінченню курсу - студент говорить впевнено, розмовні навички покращилиись. Але варто продовжувати розвивати швидкість.
Порада від викладача/ки :
Рекомендую не зупинятись на даному етапі, щоб не втратити здобутий прогрес, варто продовжувати покращувати рівень англійської. Для самостійної роботи буде доцільним тренувати говоріння за допомогою скоромовок, також можна повторювати за спікером короткі речення на відео.
Коментар від носія
He used some nice Vocabulary Yurii was able to summarise the paragraph given to proof read. He however, requires more
practise in his Pronunciation skills and grammatical accuracy.