Twój email
Określ dogodne dla siebie dni zajęć
Określ pożądaną intensywność zajęć w tygodniu
1 zawód
7 zajęcia
Opisz swojego idealnego nauczyciela (wiek/płeć/akcent - jeśli ważne/inne życzenia)
Jaki jest priorytet w edukacji?
Wybierz z listy:
Jaki kurs wybrałeś?
Wybierz z listy:
Co uznasz za dobry wynik?
Jaka jest silna motywacja do nauki?
Kontakt
Nasza treść
13423723 Correspondence address:
Hatton Garder 63-66, London, England EC1N 8LE
O nauce
Dla kogo