Математика онлайн для 9 класу

Якісна підготовка до екзамену в 9 класі дозволить дитині успішно скласти ДПА та підготуватись до навчання в старших класах. Інтерактивні уроки з досвідченим викладачем забезпечить навчальний результат!

Записатись на пробний урок

 
Онлайн-курс для 9 класу – це поєднання вивчення нового матеріалу та повторення пройденого для підготовки до ДПА. Викладачі індивідуально підходять до кожного учня, щоб батьки та школярі були впевнені у результаті. Інтерактивний онлайн формат навчання дозволить краще засвоїти матеріал та ефективно підготуватись до здачі ДПА.

На курсі дитина:
  • повторення матеріалів 1-9 класів
  • будуватиме графіки функції
  • вивчить нові способи розв'язання систем
  • зможе застосовувати прогресії до моделей життєвих ситуацій
  • вивчить властивості многокутників, круга та кола
  • буду виконувати різні геометричні перетворенн

100% індивідуального підходу до дитини, щоб підготовка до ДПА та онлайн-курс 9 класу були максимально зрозумілими для учня. Постійний аналіз засвоєного матеріалу допоможе тримати під контролем рівень знань та розібрати важливі для учня теми.

Програма курсу:
Проводимо тестування
Тривалість програми
Тривалість заняття
Кожні 6-8 уроків
64 уроки
50 хвилин

Теми

Алгебра
Геометрія
Нерівності
Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей. Почленне додавання і множення числових нерівностей. Нерівності зі змінними. Розв'язок нерівності. Числові проміжки. Об'єднання та переріз числових проміжків. Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності. Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв'язування.
Квадратична функція
Функції. Нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції, найбільше та найменше значення функції. Властивості функції. Перетворення графіків функцій. Квадратична функція, її графік та властивості. Квадратна нерівність. Система двох рівнянь з двома змінними. Система двох рівнянь з двома змінними, як математична модель прикладної задачі.
Числові послідовності
Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії. Сума перших n членів арифметичної прогресії. Геометрична прогресія. Формула n-го члена геометричної прогресії. Сума перших n членів геометричної прогресії.
Комбінаторика. Ймовірність випадкової подіії. Статистика
Основні правила комбінаторики. Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події. Класичне означення ймовірності. Початкові відомості про статистику. Способи подання даних та їх обробки. Повторення вивченого матеріалу.
Розв'язування трикутників
Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°. Тотожності: sin (180° – а) = sin а;cos (180° – а) = – cos а. Теорема косинусів. Теорема синусів. Розв'язування трикутників. Формули для знаходження площ трикутника.
Правильні многокутники
Правильні многокутники. Правильний многокутник вписаний у коло та описаний навколо кола. Площа круга та його частин.
Декартові координати на площині. Вектори
Координати на площині. Координати середини відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами. Рівняння кола. Рівняння прямої. Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів. Колінеарні вектори. Координати вектора. Додавання і віднімання векторів. Множення вектора на число. Скалярний добуток векторів.
Геометричні перетворення
Переміщення (рух) та його властивості. Рівність фігур. Симетрія відносно точки. Симетрія відносно прямої. Поворот. Паралельне перенесення.

Варість навчання

8 індивідуальних занять
380 грн
3040 грн
16 індивідуальних занять
4621 грн
за урок
-12%
за урок
334 грн
5350 грн
32 індивідуальних занять
за урок
312 грн
9971 грн
64 індивідуальних занять
за урок
298 грн
18 483 грн
-18%
-24%
4 платежі по
64 уроки в розстрочку без відсотків
або
Залиште заявку на безкоштовний пробний урок
✅ 50 хвилин с викладачем АнтиШколи на інтерактивній платформі
Будь-який час
Погодимо будь-яку зручну дату для проведення онлайн-заняття. Тривалість 50хв
Найкращі викладачі
Ретельний відбір викладачів, які здобувають можливість викладати (лише кожен 30-й отримує запрошення)
Інтерактивна та зручна платформа
Дітям цікаво навчатись, а батькам зручно спостерігати за результатами навчання.
План вивчення
Враховуємо в програмі вивчення математики індивідуальні цілі учня
Error get alias