Математика онлайн для 7 класу

Через практику пізнаємо теорію! На курсі математики для 7 класу закладемо міцну основу для вивчення алгебри та геометрії. Завдяки інтерактивній програмі покращимо логічне мислення учня.

Записатись на пробний урок

 
У 7-му клас починається розділення програми математики на алгебру та геометрію. Це складний етап у якому учню потрібно приділити достатньо часу та уваги, щоб закласти основу для легшого сприйняття подальшого матеріалу. Онлайн курс допоможе дитині не розгубитись у шкільній програмі, а батькам бути впевненими у володінні школяра обох дисциплін.

На цьому курсі дитина дізнається про:

  • формули скороченого множення
  • лінійні рівняння та властивості функцій
  • тотожні перетворення цілих виразів
  • прості геометричні фігури та їх властивості
  • геометричні задачі та способи їх розв'язання
  • арифметичні лайфхаки, які допоможуть швидше обчислюват

Викладачі залучають дітей до розв'язання нових задач у різних дисциплінах. Учні будуть обґрунтовувати математичні твердження та формувати власні щодо розв'язання задач через життєві приклади. Інтерактивні онлайн заняття будуть сприяти розвитку логічного, стратегічного та абстрактного мислення учня.
Програма курсу:
Проводимо тестування
Тривалість програми
Тривалість заняття
Кожні 6-8 уроків
64 уроки
50 хвилин

Теми

Алгебра
Геометрія
Цілі вирази. Властивості степеня з натуральним показником
Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Тотожно рівні вирази. Тотожності. Степінь з натуральним показником. Властивості степеня з натуральним показником. Одночлен та його стандартний вигляд. Піднесення до степеня. Множення одночленів. Многочлени. Стандартний вигляд многочлена. Степінь многочлена. Додавання і віднімання многочленів
Цілі вирази. Множення одночленів і многочленів
Множення одночлена на многочлен. Множення многочлена на многочлен. Розкладання многочлена на множники. Винесення спільного множника за дужки. Розкладання многочлена на множники. Метод групування.
Цілі вирази. Формули скороченого множення
Добуток різниці та суми двох виразів. Різниця квадратів двох виразів. Квадрат суми та квадрат різниці двох виразів. Перетворення многочлена у квадрат суми або різниці двох виразів. Сума й різниця кубів двох виразів. Застосування різних способів розкладання многочлена на множники.
Функції
Функціональна залежність. Функція. Способи задання функції. Область визначення та область значень функції. Графік функції. Лінійна функція, її графік і властивості. Лінійне рівняння з однією змінною. Розв'язування задач за допомогою рівнянь.
Системи лінійних рівнянь із двома змінними
Рівняння з двома змінними. Лінійне рівняння з двома змінними та його графік. Системи рівнянь із двома змінними. Графічний метод розв'язування системи двох лінійних рівнянь із двома змінними. Розв'язування систем лінійних рівнянь методом підстановки. Розв'язування систем лінійних рівнянь методом додавання. Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь. Узагальнення та систематизація навчального матеріалу за рік.
Найпростіші геометричні фігури та їх властивості
Точки та прямі. Відрізок і його довжина. Промінь. Розв язування задач і вправ. Кут. Вимірювання кутів. Суміжні кути. Вертикальні кути. Перпендикулярні прямі. Аксіоми, теореми, означення.
Трикутники
Рівні трикутники. Висота, медіана, бісектриса трикутника. Перша та друга ознаки рівності трикутників. Рівнобедрений трикутник та його властивості. Ознаки рівнобедреного трикутника. Третя ознака рівності трикутників.
Паралельні прямі і сума кутів трикутника
Паралельні прямі. Ознаки паралеьності двох прямих. Властивості паралельних прямих. Сума кутів трикутника. Нерівність трикутника. Прямокутний трикутник. Властивості прямокутного трикутника.
Коло та круг
Геометричне місце точок. Коло та круг. Властивості кола. Дотична до кола. Описане та вписане кола трикутника. Задачі на побудову. Узагальнення матеріалу, вивченого за рік.

Варість навчання

8 індивідуальних занять
380 грн
3040 грн
16 індивідуальних занять
4621 грн
за урок
-12%
за урок
334 грн
5350 грн
32 індивідуальних занять
за урок
312 грн
9971 грн
64 індивідуальних занять
за урок
298 грн
18 483 грн
-18%
-24%
4 платежі по
64 уроки в розстрочку без відсотків
або
Залиште заявку на безкоштовний пробний урок
✅ 50 хвилин с викладачем АнтиШколи на інтерактивній платформі
Будь-який час
Погодимо будь-яку зручну дату для проведення онлайн-заняття. Тривалість 50хв
Найкращі викладачі
Ретельний відбір викладачів, які здобувають можливість викладати (лише кожен 30-й отримує запрошення)
Інтерактивна та зручна платформа
Дітям цікаво навчатись, а батькам зручно спостерігати за результатами навчання.
План вивчення
Враховуємо в програмі вивчення математики індивідуальні цілі учня
Error get alias