Математика онлайн для 10 класу

Курс для десятикласників націлений на структурування математичних знань, щоб почати підготовку до ЗНО. З досвідченими викладачами та інтерактивною програмою це вдасться швидко та легко!

Записатись на пробний урок

 
10-класник хоче краще зрозуміти алгебру та геометрію, щоб краще засвоїти математику та обрати майбутню професію, або ж завчасно почати підготовку до ЗНО. АнтиШкола підготувала інтерактивний курс для школярів 10 класу з викладачами, які підбирають індивідуальну програму з цікавими та ефективними завданнями. Діти будуть займатись вдома у комфорті та не витрачати час на дорогу до школи або репетитора.

На курсі учень:
  • вивчить глибше властивості функцій
  • почне розбиратись з похідною
  • дізнається про основу у площині
  • дізнається про арифметичні лайфхаки, які пришвидшують вирахування тих чи інших задач
  • дізнається, як працювати з координатами та векторам

Викладач постійно слідкує за результатами, щоб не проґавити важливої теми. Повністю індивідуальний підхід з інтерактивними завданнями на життєвих прикладах. Програма побудована так, що усуває прогалини в знаннях з математики, розвиває нестандартне, логічне та системне мислення для обрання майбутньої професії.


Програма курсу:
Проводимо тестування
Тривалість програми
Тривалість заняття
Кожні 6-8 уроків
64 уроки
50 хвилин

Теми

Алгебра
Геометрія
Повторення відомостей про властивості та функції. Степенева функція
Числові функції. Способи задання функцій. Властивості функції. Парні та непарні функції. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості. Степеневі функції, їхні властивості. Графіки степеневих функцій.
Тригонометричні функції
Синус, косинус, тангенс, котангенс кута.Радіанне вимірювання кутів. Тригонометричні функції числового аргументу. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Формули зведення. Періодичність функцій. Властивості та графіки тригонометричних функцій. Властивості та графіки тригонометричних функцій. Формули додавання. Наслідки з формул додавання. Найпростіші тригонометричні рівняння. Найпростіші тригонометричні нерівності.
Тригонометричні рівняння і нерівності
Найпростіші тригонометричні рівняння. Найпростіші тригонометричні нерівності.
Похідна та її застосування
Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст. Правила диференціювання. Ознака сталості функції. Достатня умова зростання (спадання) функції. Точки екстремуму. Застосування похідної до дослідження функцій. Застосування похідної до дослідження функцій та побудови графіків функцій. Найбільше та найменше значення функції на відрізку. Повторення вивченого матеріалу.
Вступ до стереометрії. Паралельність у просторі
Основні поняття стереометрії . Аксіоми стереометрії. Наслідки з аксіом стереометрії. Просторові геометричні фігури. Початкові відомості про многогранники. Взаємне розміщення двох прямих у просторі. Паралельність прямої і площини. Паралельність площин. Паралельне проектування і його властивості. Зображення плоских і просторових фігур у стереометрії.
Перпендикулярність у просторі
Кут між прямими в просторі. Перпендикулярність прямої та площини. Перпендикуляр і похила. Кут між прямою і площиною. Двогранний кут. Вимірювання кутів між площинами.
Координати та вектори у просторі
Декартові координати точки в просторі. Вектори у просторі. Додавання і віднімання векторів. Множення вектора на число. Скалярний добуток векторів.

Варість навчання

8 індивідуальних занять
380 грн
3040 грн
16 індивідуальних занять
4621 грн
за урок
-12%
за урок
334 грн
5350 грн
32 індивідуальних занять
за урок
312 грн
9971 грн
64 індивідуальних занять
за урок
298 грн
18 483 грн
-18%
-24%
4 платежі по
64 уроки в розстрочку без відсотків
або
Залиште заявку на безкоштовний пробний урок
✅ 50 хвилин с викладачем АнтиШколи на інтерактивній платформі
Будь-який час
Погодимо будь-яку зручну дату для проведення онлайн-заняття. Тривалість 50хв
Найкращі викладачі
Ретельний відбір викладачів, які здобувають можливість викладати (лише кожен 30-й отримує запрошення)
Інтерактивна та зручна платформа
Дітям цікаво навчатись, а батькам зручно спостерігати за результатами навчання.
План вивчення
Враховуємо в програмі вивчення математики індивідуальні цілі учня
Error get alias