ФОП Кравцов С.О., іменований далі «АнтиШкола», іменований далі «Виконавець», з одного боку, та будь-яка фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання послуг за цим Договором, іменована далі «Замовник», в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали цей Публічний договір про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1 Предметом договору є надання АнтиШколою освітніх послуг Учню, спрямованих на підвищення його рівня володіння англійською мовою, а Замовник, який є одним з батьків (законних представників) дитини, щодо якої укладено цей договір, зобов'язується прийняти та оплатити такі послуги. Освітні послуги надаються в інтерактивному режимі онлайн на платформі https://my.questeng.online/ за допомогою відеозв'язку Zoom або Skype.

2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір є Публічним Договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем від Замовника повної або часткової оплати замовлених Послуг, без підписання письмового примірника Сторонами.

2.2. Одночасно з підписом Заяви-приєднання до публічної оферти, Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

2.3. При обробці запиту на надання послуг Сторони обов'язково мають погодити наступне:

прізвище, ім'я, по батькові Учня та Замовника;

строки програми навчання;

кількість придбаних занять;

сума оплати.

2.4. Після прийняття запиту від Замовника, Виконавець надає йому рахунок на оплату замовлених послуг з вивчення англійської мови. Замовник дає згоду дотримуватися умов даного Договору та згоду отримувати послуги на встановлених умовах з моменту оплати замовлених послуг.

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ

2.1 В якості послуг по освіті за цим договором є проведення занять розмовної англiйської мови для підвищення рівня володіння іноземною мовою по спеціальній програмі, яка була розроблена Виконавцем і яка є об'єктом інтелектуальної власності Виконавця, яка включає в себе методику викладання та методичні матеріали. Заняття проходять в інтерактивній онлайн платформі https://my.questeng.online/ за допомогою відеозв'язку Zoom або Skype

2.2 Термін проведення занять– 2 семестри по 4 місяця. Тривалість одного семестра – 32урока. Заняття проводяться 2 раза на тиждень по 80 хвилин. Дата початку занять публікується на сайті https://questeng.online/

2.3 Кількість осіб в групі – до 8 осіб

2.4. Виконавець організує передачу послуг через викладачів, склад яких обирається Виконавцем.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість послуг за умовами цього Договору визначається на сайті https://questeng.online/, які мають бути внесеними до початку першого заняття повністю за весь курс, або за семестр, або двома платежами за семестр.

Вартість послуг встановлюється в національній валюті України. Усі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України.

Вартість послуг за умовами цього Договору складає

- академічний рік – 10800грн.

- семестр – 5900грн.

3.2.Послуги оплачуються перераховуються на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.3. У разі не згоди Замовником продовжувати заняття Учня при умові внесення оплати, їм може бути використаний МАНІБЕК і сплачені кошти повертаються у наступних строках і розмірах:

- 100% внесеної оплати, якщо від дати початку курса навчання минуло не більше 7 календарних днів.

У разі, коли Замовник побажав зупинити навчання після 7 (семи) календарних днів з першого дня початку навчання (першого заняття), повернення сплачених коштів за замовлені послуги не передбачено умовами договору і оплачені кошти на вимогу Замовника не повертаються(в тому числі і в разі оплати за рік або семестр).

У разі пропуску Учнем занять із будь-яких причин сплачені кошти не повертаються.

3.4. Надання оплачених Замовником послуг здійснюється тільки в межах поточного семестру та не може бути перенесено на наступні семестри.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові (вказаному Замовником Студенту)відповідно до умов цього Договору.5.ТЕРМІНДІЇ ДОГОВОРУ

5.1.Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до останнього заняття за розкладом.ФОП Кравцов С.О.

Категорія платника податку – платник єдиного податку 2 група без ПДВ.